หน้าแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Facebook สาขาวิชาเทคโนฯ Facebook สาขาวิชาวิศวะฯ


เกี่ยวกับสาขา
บุคลากร
หลักสูตร
ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
คู่มือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
รางวัล
ข่าวย้อนหลัง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล


ใบรับรอง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้


ใบรับรอง วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้


สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ระบบประกันคุณภาพ

จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
ค้นหาง่ายๆทันใจด้วย Google
-- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต -- Department of Production Engineering and Management & -- Department of Production Technology --


น้องน้ำหวาน นศ.วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ในการประกวดธิดามะขามหวาน เมื่อคืนนี้ ถึงจะไม่ชนะการประกวด แต่ได้ประสบการณ์มาเต็มๆ


งานแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะขามและมะขามหวาน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 4 “แก้จนด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนา “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” ได้นำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะขามและมะขามหวาน เข้าร่วมแสดงในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ดังนี้ 1. เทคโนโลยีการอบฆ่ามอดมะขามหวานแบบสายพานลำเลียงด้วยแสงอินฟราเรด 2. เครื่องกรีดมะขามหวานพันธุ์ศรีชมภู 3. เครื่องตัดก้อนมะขามอัดแท่ง 4. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมร่วมพลังงานไฟฟ้า โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล PCRU Freshy Camp ประจำปีการศึกษา 2566 ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ว่างงานที่กำลังมองหาอาชีพ ผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับงานเชื่อม หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะงานเชื่อม และผู้ที่ต้องการ Upskills / Reskill / Newskillsพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต วัน พุธ ที่ 21 ธ.ค. 2565ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผลงาน "ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อฝักมะขาม" เลขที่อนุสิทธิบัตร 20097 ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ประดิษฐ์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 บูธที่ EM10 ชื่อผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยวสำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์” นำเสนอกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ ทีมงานผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เครือผือ อาจารย์ ว่าที่ ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ยินดีต้อนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน


การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ปี พ.ศ. 2564 http://li.pcru.ac.th/v3/?page=14&news=80ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ทุกรายวิชาและใช้ระบบการมอบหมายงานแก่นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564วันที่ 3 เมษายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ นายอำเภอหนองไผ่ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) โดยในกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีผู้ร่วมลงนาม ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
3. นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่
4.นายรัชถะพงษ์ โทวะดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทองวันที่ 26-28 มี.ค. ประธานหลักสูตร อ.หทัยนุช จันทรชัยภูมิ นำคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อบรม Regression Analysis Tutorial and Examples - Minitab / Tutorial: How to Specify Your Regression Model. Fitting a curved relationship with Minitab Choosing the correct type of regression etc. เพื่อใช้ในงานวิจัยและโปรเจ็คของนักศึกษา จากวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธุ์ ผู้เขียนหนังสือ คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ 2564ใหม่ๆ ครุภัณฑ์เครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชา 2564วันนี้สาขาเทคโนโลยีการผลิต... ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาแรกที่เปิดทดสอบคือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1... โดยผ่านการรับรองจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์?...ตอบสนองการผลิตแรงงานที่มีสมรรถนะสูง...ตามแผนการพัฒนาประเทศ 2564รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award / ภาพการรับรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6 สิงหาคม 256311มี.ค.2563 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุข เข้าอบรมศึกษาดูงานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจจัดการ ณ อาคาร18/5 และโรงงานอาคาร18/6 โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาการผลิตเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับงานเครื่องจักร งานเชื่อม ฯลฯงานวันครู พ.ศ.2563 กับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี (อาจารย์เอราวัณ ชาลพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวา อาจารย์สุวิมล เทียกทุม)

ฐานข้อมูลออนไลน์


-- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ **** สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต -- -- Department of Production Engineering and Management & Production Technology -- page counter

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056 - 717164    
Copyright © 2024 by Production Engineering and Management & Production Technology PCRU. All rights Reserved
tannachart.w@pcru.ac.th