หน้าแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Facebook สาขาวิชาเทคโนฯ Facebook สาขาวิชาวิศวะฯ


เกี่ยวกับสาขา
บุคลากร
หลักสูตร
ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
คู่มือสารนิพนธ์ ใหม่
ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม


ใบรับรอง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้


ใบรับรอง วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้

ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รางวัล

ระบบประกันคุณภาพ

จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
ค้นหาง่ายๆทันใจด้วย Google

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โครงการสิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 62


สาขาวิชาฯ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร จ.เพรบูรณ์ 18 ก.ย. 61


สาขาวิชาฯ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


สาขาวิชาฯ ออกจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน 18 ก.ค. 61 และ สพป.เขต 3 อ.บึงสามพัน 20 ก.ค. 61


คณาจารย์และ นศ. จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาฯ จำนวน 76 คน มิ.ย. 61 border="0">


นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เป็นเวลา 1 เดือน ช่วง พ.ค. 61โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61วช.โปรโมทผลงานให้มหาวิทยาลัยฯ นศ.ปี 4 วิศวะฯตอบได้เยี่ยมครับ
ผลงานของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวะฯและ สาขาวิชาเทคโนฯ สู่การสร้างชื่อ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ให้กับ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้บริการวิชาการ ตัดอักษรโลหะด้วยระบบ CNC ให้กับโรงเรียน ก.ย. 60ออกค่าย ร่วมใจทำความดี ณ รร.พชรพิทยาคม ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 18 ส.ค. 60สาขาวิชาฯเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ น้ำลดแต่น้ำใจยังไม่ลด ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ณ วัดเนินสว่าง บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3 ส.ค. 60วันนี้ 17-18 พ.ค. สาขาวิชาฯจัดโครงการบริหารจัดการน้ำ / โครงการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ โครงการบริการวิชาการ ปี 60 ณ กศน. ต.ศาลาลาย อ.ชนแดนศึกษาดูงาน ปี 2560 ภาคเช้า ณ บ.โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด อยุธยา ภาคบ่าย ณ บ.เอช-วัน พาร์ทส์ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 9 พ.ค. 60ภาพการนิเทศนักศึกษา ปี 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ. เอ็มเอ็มบี มินิแบ อยุธยา/ บ.ใบโอแลม สมุทรสาคร/บ.ไดโซ สยามอินเตอร์เนชันแนล ระยอง/บี ที ซี เมเนจเม้น ปทุมธานี / บ.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม พิษณุโลก /รร.ดรากอน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก /บ.ไร่นายจุล คุ้มวงศ์ จก. เพชรบูรณ์/ บ.อรรถพงษ์ ณัฐพร วิศวกรรม จก. ปทุมธานี / บ.พีอาร์วีโปรดักส์ จก. สมุทรสาคร 13-15 มี.ค. 60
ฐานข้อมูลออนไลน์


-- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ **** สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต -- -- Department of Production Engineering and Management & Production Technology --

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056 - 717164    
Copyright © 2018 by Production Engineering and Management & Production Technology PCRU. All rights Reserved
tannachart@gmail.com