หน้าแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Facebook สาขาวิชาเทคโนฯ Facebook สาขาวิชาวิศวะฯ


เกี่ยวกับสาขา
บุคลากร
หลักสูตร
ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
คู่มือสารนิพนธ์ ใหม่
ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รางวัล


ใบรับรอง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้


ใบรับรอง วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้

ระบบประกันคุณภาพ

จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย


ค้นหาง่ายๆทันใจด้วย Google

สาขาวิชาฯ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


สาขาวิชาฯ ออกจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน 18 ก.ค. 61 และ สพป.เขต 3 อ.บึงสามพัน 20 ก.ค. 61


คณาจารย์และ นศ. จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาฯ จำนวน 76 คน มิ.ย. 61


นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เป็นเวลา 1 เดือน ช่วง พ.ค. 61โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61วช.โปรโมทผลงานให้มหาวิทยาลัยฯ นศ.ปี 4 วิศวะฯตอบได้เยี่ยมครับ
ผลงานของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวะฯและ สาขาวิชาเทคโนฯ สู่การสร้างชื่อ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ให้กับ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้บริการวิชาการ ตัดอักษรโลหะด้วยระบบ CNC ให้กับโรงเรียน ก.ย. 60ออกค่าย ร่วมใจทำความดี ณ รร.พชรพิทยาคม ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 18 ส.ค. 60สาขาวิชาฯเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ น้ำลดแต่น้ำใจยังไม่ลด ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ณ วัดเนินสว่าง บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3 ส.ค. 60วันนี้ 17-18 พ.ค. สาขาวิชาฯจัดโครงการบริหารจัดการน้ำ / โครงการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ โครงการบริการวิชาการ ปี 60 ณ กศน. ต.ศาลาลาย อ.ชนแดนศึกษาดูงาน ปี 2560 ภาคเช้า ณ บ.โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด อยุธยา ภาคบ่าย ณ บ.เอช-วัน พาร์ทส์ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 9 พ.ค. 60ภาพการนิเทศนักศึกษา ปี 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ. เอ็มเอ็มบี มินิแบ อยุธยา/ บ.ใบโอแลม สมุทรสาคร/บ.ไดโซ สยามอินเตอร์เนชันแนล ระยอง/บี ที ซี เมเนจเม้น ปทุมธานี / บ.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม พิษณุโลก /รร.ดรากอน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก /บ.ไร่นายจุล คุ้มวงศ์ จก. เพชรบูรณ์/ บ.อรรถพงษ์ ณัฐพร วิศวกรรม จก. ปทุมธานี / บ.พีอาร์วีโปรดักส์ จก. สมุทรสาคร 13-15 มี.ค. 60
ฐานข้อมูลออนไลน์


-- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ **** สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต -- -- Department of Production Engineering and Management & Production Technology --

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056 - 717164    
Copyright © 2018 by Production Engineering and Management & Production Technology PCRU. All rights Reserved
tannachart@gmail.com