รางวัลอันทรงเกียรติ



อนุสิทธิบัติ
อนุสิทธิบัติ เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ
อ.ปัญญา เทียนนาวา
เลขที่อนุสิทธิบัติ 3629


กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการขออนุสิทธิบัติ จำนวน 4 เครื่อง



ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงาน ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
Techno Mart (2005, 2006, 2007)



ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงาน ในงานวันนักวิทยาศาสตร์
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2548, 2549, 2550, 2551)